תקנון אתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

 

 

 1. כללי

 

1.1.      ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.Jack-Kuba.co.il להלן: "האתר") שהינו אתר המהווה חנות ONLINE למכירת מוצרים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת ג'ק קובה בע"מ (להלן: "החברה").

1.2.      פעולה באתר הינה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").

1.3.      תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4.      הוראות התקנון והוראות מדיניות הפרטיות יחולו על כל שימוש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה (התקנון ומדיניות הפרטיות יכונו להלן ביחד "התקנון"). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5.      שימוש באתר מהווה הצהרה כי הינך מודע להוראות התקנון ואת הסכמתך המפורשת לכתוב בו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון.

1.6.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7.      המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8.      צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

1.9.      החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.10.    החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.11.    הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.12.    הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא יחולו באתר כפל מבצעים למעט אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, קוד הקופון הניתן בהרשמה לניוזלטר לא כולל פריטים אשר נמצאים כבר בהנחה כלשהיא.

1.13.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.14.    החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

1.15.    החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפריטים באתר יהיו זהים למחירים של הפריטים בנקודות מכירה. הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את המחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא התייחסות לכך כי מדובר באתר או בנקודת מכירה.

 1. הזכות/כשרות להשתמש באתר

 

2.1.      רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל לקוח אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.   המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2.   המשתמש הינו בעל חשבון בפייפאל (PAYPAL) או בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.1.3.   המשתמש הינו בעל כרטיס גיפט-קארד של החברה (JACK-KUBA) (להלן: "גיפט קארד") או בעל אחד מהכרטיסים הבאים:, רמי לוי – מולטי פס, ביי-מי- מולטי פס, פאוורד קש-בק – מולטי פס, אקסטרה בונוס-מולטי פס (הכרטיסים הנ"ל יקראו להלן יחד ולחוד: "תו/תווי הקניה").

 1. אופן המכירה ותשלום

 

3.1.      החברה מאפשרת למשתמש העומד בתנאי סעיף 2 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ככל שהנך עומד בתנאי סעיף ‎2 לעיל.

3.2.      יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. על הלקוח להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

3.3.      אמצעי התשלום:

באתר שלנו הלקוח רשאי לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל או גיפט קארד או תווי קניה כפי שמפורט בס'  ‎ 2.1.3לעיל או באמצעות שובר זיכוי. יובהר כי ברכישה באתר, לא ניתן לשלב בין "תווי קנייה" שונים בעסקה אחת. למשל אם לקוח בחר לשלם עבור העסקה באמצעות תו קניה, ונוצר הפרש לתשלום, הוא יכול להשלים את ההפרש הנ"ל בכל אמצעי תשלום אחר בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, למעט בתו קניה אחר. 

לקוח שמבטל עסקה שהתבצעה דרך האתר ומקבל כהחזר שובר זיכוי (להלן: "השובר") יוכל לשלם באמצעות השובר גם באתר וגם בחנויות של החברה.

3.4.      גיפט קארד (שובר מתנה):

3.4.1.   ניתן לרכוש שובר מתנה  באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או פייפאל בלבד. יובהר, כי לא ניתן לרכוש שובר מתנה באמצעות תו קנייה.

3.4.2.   התנאים של שובר מתנה: הסכום הנקוב בשובר המתנה יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע ההזמנה, מימוש ללא הגבלה, לתוקף של שנתיים לפחות. מימוש שובר המתנה נעשה בהתאם לתנאי המימוש הקבועים בשובר המתנה.

3.4.3.   ככל שהנכם מממשים שובר מתנה במחיר נמוך מהסכום הנקוב בו- וההפרש לא עולה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או הינו 100 ש"ח (לפי הנמוך)- הנכם זכאים לקבל את ההפרש האמור במזומן. במקרה שקיים הפרש כאמור, הלקוח רשאי לפנות לשירות הלקוחות כמפורט בתקנון זה, אשר יפנו את הלקוח לסניף הרלוונטי לקבלת ההחזר במזומן בהתאם לאמור לעיל.

3.4.4.   שובר זיכוי ניתן לממש באתר רק מהסכום המלא. ניתן לממש שובר זיכוי חלקי רק בסניפי הרשת.

3.4.5.   ביטול גיפט קארד (שובר מתנה) – במידה ולקוח מעוניין לבטל את גיפט קארד שנרכש באמצעות האתר, ניתן לבצע את הביטול בהתאם לס"ק ‎7.5  פרק ביטולים, לתקנון זה.

3.5.      כדי לבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הלקוח תחילה להיכנס לאתר ולהירשם באמצעות מילוי טופס של פרטי לקוח. במידה והלקוח ביצע את הליך ההרשמה באתר בעבר עליו ללחוץ על הכפתור "להתחבר".

במקרה והלקוח אינו רוצה להירשם באתר יש באפשרותו  להתחבר כאורח לצורך ביצוע הרכישה. על הלקוח יש למלא כתובת דואר אלקטרוני ולאחר מכן, יש לבחור את המוצר לרבות הכמות לרכישה ולהוסיף לעגלה על ידי לחיצה על הכפתורים המתאימים.

כאשר הלקוח הוסיף לעגלה מוצרים שברצונו לרכוש הוא  נדרש לבחור את שיטת המשלוח - משלוח עד הבית או איסוף עצמי ואופן התשלום - כרטיס אשראי, גיפט קארד, פייפאל, תווי קניה ושובר זיכוי (בין היתר כמפורט בסעיפים ‎3.3ו‎3.4 לעיל כאשר הלקוח בחר אופן התשלום הוא נדרש למלא את פרטי הכרטיס כמו: שם, מספר הכרטיס, תוקף הכרטיס, שלוש ספרות מאחורי הכרטיס ומספר תעודת זהות. נוסף לכך, על הלקוח לציין הערה ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". לאחר מילוי כל הפרטים הנ"ל יש ללחוץ על כפתור "מאשר הזמנה" ולהמתין לקבלת אישור ההזמנה לדואר אלקטרוני.

מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום שלך לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. עסקאות מעל 1000 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי. החברה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או כי עולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי והכול בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה תוכל לבקש מהמזמין כל פרט רלוונטי ו/או אסמכתא לבירור זהות המזמין וזהות בעל כרטיס האשראי ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט רלוונטי לפי שיקול דעתה (לרבות בקשר לאמצעי תשלום אחרים כמפורט בתקנון זה).

3.6.      לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי פייפאל או פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי או מאת פייפאל וביצוע פעולה CHECK OUT ע"י הלקוח, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת פייפאל או מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.

במידה ואמצעי התשלום הנבחר הוא גיפט קארד ו/או תו קנייה – העסקה תאושר בכפוף לאישור מערכת האתר ו/או החברה אודות השימוש וביצוע התשלום בגיפט קארד ו/או בתו קנייה, בהתאם להוראותיהם ו/או להוראות תקנון זה.

3.7.      האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCI-DSS החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3.8.      יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

3.9.      חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או פייפאל או גיפט קארד או תו הקניה, לאחר ביצוע הפעולה.

3.10.    ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.11.    במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י פייפאל או חברות האשראי או החברה בקשר לרכישות של גיפט קארד או תווי קניה, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י פייפאל, מבצע הפעולה וחברת האשראי או אישור התשלום של החברה בקשר לתשלומים בגיפט קארד או תווי קניה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח החל ממועד אישור העסקה ע"י פייפאל או חברת כרטיסי האשראי או החברה כאמור. ללא אישור סופי כאמור על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.12.    אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בגין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

3.13.    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 1. שיטת המכירה

 

4.1.      המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

4.2.      במכירה רגילה רשאי המשתמש לבחור למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של החברה. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין המשתמש, מסר המשתמש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 

5.1.      אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות משלוח עד הבית על-ידי חברת שליחויות או באמצעות איסוף עצמי מחנויות נבחרות של רשת  Jack Kuba ברחבי הארץ, למעט סניפים בנמל התעופה בן גוריון וסניפים בנמל התעופה רמון.

לאחר אישור פעולת הרכישה החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו והתקבל אישור כאמור בסעיף ‎3.6 לתקנון זה.

5.2.      החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות, סגרים, הנחיות לשעת חירום ו/או מגבלות כלשהן מהרשויות, וכיו"ב.

החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר עד חמישה (5) ימי עסקים.

"יום עסקים" משמעו – כל יום, למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג.

5.3.      החברה דואגת לאספקת המוצרים לכל רחבי הארץ למעט אזורים שלא בריבונות מדינת ישראל.

5.4.      באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

5.5.      עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על 299 ₪ - תעמוד על 25 ₪ דמי משלוח לכל חבילה.

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה עולה על 299 ₪ יהיה ללא עלות משלוח (לחבילה אחת), בכפוף לאמור בסעיף ‎5.10 להלן.

5.6.      במקרה של פיצול הזמנה למספר חבילות יחולו תעריפי השליחות הנ"ל ביחס לכל חבילה ושווי הזמנתה. במקרה של פיצול ההזמנה למספר משלוחים ביוזמת החברה, יחולו תעריפי המשלוחים בהתאם לשווי ההזמנה הכוללת שביצע הלקוח במעמד ההזמנה.

הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.7.      מועד אספקת המוצרים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עסקים הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה בהתאם לאמור בסעיף ‎3.6 לתקנון זה.

5.8.      ויודגש כי, אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

5.9.      לקוח אשר יבחר איסוף חבילה מסניף, יקבל הודעה לנייד כאשר החבילה תגיע לסניף שבחר (להלן: "הודעת האיסוף").  חבילה אשר לא תאסף בתוך 14 ימים (כולל שישי שבת וחגים) ממועד קבלת הודעת האיסוף , תישלח חזרה למרלו״ג החברה והלקוח יזוכה בסכום הפריטים.

החברה מתחייבת לספק את החבילה הנ"ל לסניף הנבחר, בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים מיום אישור ההזמנה על ידי החברה.

5.10.    לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, דמי המשלוח ששולמו בעת ההזמנה לא יוחזרו ללקוח.

במידה והזמנה לא סופקה ללקוח מסיבה שאינה קשורה בחברה ועקב כך החברה נדרשת לשלוח שוב את ההזמנה ללקוח, הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור משלוח נוסף, ללא קשר לסכום ההזמנה בפועל.

 

 1. שירות לקוחות

 

6.1.      בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה.

6.2.      פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות להחברה דרך טלפון, פקס או אי מייל שירות לקוחות.

6.3.      לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני [email protected], בטלפון מס'  03-5599971 או מס'  פקס – 03-5599941.

            בנוסף ניתן למצוא אותנו דרך אינסטגרם: @jackkuba  או פייסבוק Jack kuba.

כתובת המשרד למשלוח דואר: החורטים 8, חולון ,58812.

שעות פעילות שירות לקוחות  משעה 9:00 עד 15:30.

6.4.      נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 1. ביטולים

 

7.1.      מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

7.2.      הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם. במקרה זה הלקוח יהיה זכאי להשבת התמורה ששילם בגין המוצר מידי החברה, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם (להלן: "דמי הביטול"). 

על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה.  במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו.

7.3.        אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

7.4.      ביחס ל- "עולה חדש", "אדם עם מוגבלות" ו"אזרח ותיק", כקבוע בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן כאמור. החברה תשיב  לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, בכפוף לאמור בסעיף ‎7.2 לעיל. 

אם בשל חוסר במלאי לא ניתן לספק את המוצר ללקוח – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי.

7.5.      ביטול גיפט קארד (שובר מתנה): ניתן להחזיר ולבטל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם ובתנאי שלא נעשה שימוש בשובר. במידה ומדובר ב"עולה חדש" יחול סעיף ‎7.4 לעיל.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

7.6.      ביטול הזמנה שבוצעה בגיפט קארד או בתו קנייה

7.6.1.   בגין ביטול עסקה שבוצעה בגיפט קארד או בתו הקנייה לא יינתן החזר כספי, ויתקבל שובר זיכוי. שובר הזיכוי ישלח באופן אלקטרוני באמצעות הודעה לטלפון הלקוח.

7.6.2.   על שובר הזיכוי ומימושו יחולו הוראות סעיף ‎3.4 לתקנון זה.

7.6.3.   מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית שנשלחה לצרכן בעת ביצוע העסקה.

7.6.4.   ככל שניתן שובר זיכוי/מתנה כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה, ניתן להגביל את השימוש בשובר זה, באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו קנייה, אשר יופיעו על גבי השובר.

7.7.      מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות וגוברות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

7.8.      הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, ימסור הודעת הביטול באחת מהדרכים המפורטים להלן:

7.8.1.   באמצעות פנייה לכל אחת מחנויות Jack Kuba  ברחבי הארץ (למעט חנויות עודפים).

7.8.2.   באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות 03-5599971

7.8.3.   באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני  [email protected] ללא חיוב כלשהו.

7.8.4.   באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך האתר.

7.8.5.   בדואר רשום בכתובת: החורטים 8, חולון 58812.

7.8.6.   באמצעות שליחת פנייה דרך הפקס 03-5599941 .

7.8.7.   בטופס המקוון של שירות הלקוחות

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה.

7.9.      בוטלה ההזמנה בהתאם לסעיף 7 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14  ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.

7.10.    דרכים להחזרת פריטים, תנאים ועלויות:

7.10.1. כיצד ניתן להחזיר את הפריט לחברה לאחר שבחרתם לבטל את העסקה ולקבל את הכסף בחזרה? 

במידה ואתם מעוניינים לקבל החזר כספי יש להגיע עם הפריט לחנות Jack Kuba  הקרובה אליכם (למעט לחנויות עודפים) או להחזיר את המוצר לרשות החברה במקום שבו קיבלת את המוצר תוך 14 יום מיום קבלתו או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם וזאת בהתאם למפורט להלן:

 •      במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה או בשל כל הפרה של החוזה בידי החברה, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילם עבור המוצר (כולל דמי משלוח אם שולמו), ללא גביית דמי הביטול, והכל בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ביטול, והלקוח יחזיר את המוצר לרשות החברה במקום שבו קיבל אותו או לחלופין                                ניתן להגיע עם הפריט לחנות של Jack Kuba (למעט חנויות עודפים), לבחירתכם.
 • במקרה שהביטול נעשה מפני שהלקוח התחרט והחליט לבטל את העסקה ו/או מסיבה שאינה קשורה בחברה, רשאית החברה לגבות מהלקוח את דמי הביטול ועל הלקוח להחזיר את המוצר לחנות Jack Kuba הקרובה אליכם (למעט חנויות עודפים).
 • במידה ומדובר בסט/מארז, יש להגיע עם כל החלקים של הסט/מארז (לא ניתן להחזיר חלקים ממארז/סט, אלא את המארז/סט במלואו).

7.10.2. כיצד ניתן להחזיר את הפריט לחברה לאחר שבחרתם להחליף את הפריט או לקבל זיכוי לרכישה ברשת Jack Kuba ?

 • אם אתם מעוניינים להחליף את הפריט לפריט אחר או לקבל זיכוי לרכישה ברשת Jack Kuba ניתן לגשת לחנות תוך 30 יום מיום קבלת הפריט. במידה ומדובר בסט/מארז, יש להגיע עם כל החלקים של הסט/מארז לא ניתן להחליף חלקים ממארז/סט, אלא את המארז/סט במלואו כמו כן, פריטים שנקנו כחלק ממבצע (לדוגמא שני פריטים ב-99) ייחשבו כמארז.
 • יש להגיע עם דף הטבלה המצורף לחבילה המשמש כפתק החלפה .
 • במידה וברצונכם להחליף או לקבל זיכוי לרכישה ברשת Jack Kuba עקב פגם או אי התאמה או בשל כל הפרה של החוזה בידי החברה, ניתן לעשות זאת תוך 30 ימים מיום קבלת הודעת ביטול ובאותה דרך שבה קיבלתם את המוצר או לחלופין ניתן להגיע עם המוצר לחנות של Jack Kuba (למעט חנויות עודפים), לבחירתכם. 
 • יש להגיע עם קבלת רכישה מודפסת שתשמש כהוכחת קנייה.
 • שימו לב: אם תרצו להחליף לפריט שונה או לאותו הפריט, בצבע או במידה שונים - במקרה ובו יהיה קיים פער במחיר בין האתר לחנות, תקבלו זיכוי לרכישה או לחלופין תתבקשו להשלים את התשלום למחירו של הפריט בחנות.

7.11.    בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות ביטול עסקה לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

7.12.    לשאלות אנחנו זמינים עבורכם  במוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון  

03-5599971  או במייל [email protected].

7.13.    חשוב לציין כי לא ניתן להחזיר/להחליף פריט פגום במידה והפגם נובע משימוש לא נכון/לא סביר או בניגוד להוראות השימוש המוגדרות על ידי החברה.

 1. ביטול מכירה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר:

 

8.1.      בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

8.2.      במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

8.3.      מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

8.4.      במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

8.5.      בכל אחד מהמקרים כאמור, תשלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14  ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

8.6.      מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

 1. אחריות ושרות

 

9.1.      החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

9.2.      נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

9.3.      בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

9.4.      החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.

9.5.      הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

9.6.      הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-5599971, או בדואר אלקטרוני  [email protected] והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

9.7.      תיקון/החלפה של מוצרים פגומים

9.7.1.   החברה מספקת אחריות למוצריה לתקופה של עד 6 חודשים ממועד הרכישה כמפורט בתקנון זה. ניתן לגשת למוצרי רשת החברה (לא כולל חנויות עודפים) עם המוצר, על חלקיו (ככל שחלק מסט/מארז – יש לגשת עם  כל הסט/המארז) ועם חשבונית/אסמכתא מתאימה להוכחת הקנייה.

9.7.2.   במידה ויש פגם בפריט הרלוונטי, ניתן יהיה להחליף לפריט אחר או לקבל שובר זיכוי, ובלבד שלא מדובר בפגם הנובע משימוש לא סביר או שגוי מצד הלקוח, או בניגוד להוראות המוגדרות על ידי החברה.

9.7.3.   מענה לפי בדיקת היבואן יינתן לצרכן עד 30 ימי עסקים (כאשר מדובר בבדיקת היצרן – משך הזמן תלוי במהות הפגם ובזמינות היצרן), והטיפול יינתן ע"פ החלטת היבואן. 

9.7.4.   לא תינתן אחריות לניטים, אבנים, פאייטים ושאר תוספות נלוות.

9.7.5.   לא תינתן אחריות לטובין אשר כובסו שלא על פי הוראות היצרן.

 1. קניין רוחני

 

10.1.    כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

10.2.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של החברה מראש ובכתב.

10.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

10.4.    החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר באתרים של צד ג', בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר החברה. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

10.5.    החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK"), או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

10.6.    אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

10.7.    השם החברה וכן שם המותג (החברה) של האתר, סימני המסחר ב החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של החברה וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושו של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

10.8.    אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקנייה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

10.9.    אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

 

11.1.    בהיותך הלקוח, מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונך ובהסכמתך. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתך למסירתם.

11.2.    החברה מתחייבת שלא לעשות  שימוש אחר במידע, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה. על פי המפורט במדיניות הפרטיות המצויה באתר וכן בקישור: *קישור לעמוד מדיניות פרטיות יינתן בהמשך

11.3.    מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, החברה וכל מי מטעמה תהא רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הודעות, תזכורות, עדכונים בנושאים שונים ועוד וזאת, לכתובת דוא"ל, טלפון נייד וכל אמצעי אחר ונוסף.

 1. תנאים נוספים

 

12.1.    נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

12.2.    החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

12.3.    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

12.4.    אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י החברה.

12.5.    רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

12.6.    החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

12.7.    מובהר כי ניתן לשלם באתר אך ורק באמצעים המפורטים בתקנון זה.

12.8.    מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשירותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי ומסמן אישור קבלת דיוור במקום הייעודי לכך, מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS ומיילים שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי או לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת. בכל שלב לקוח יכול לבקש הסרתו מרשימת התפוצה.

 

13. מדיניות יומולדת לאתר 25% הנחה

13.1. המבצע בלעדי לרכישה באתר בלבד

13.2. 25% הנחה על כל האתר, לא כולל פריטי OUTLET

13.3. ההנחה תינתן מהמחיר המלא

13.4. ללא כפל הנחות, מבצעים והטבות מועדון

13.5. בתוקף מתאריך 11.4 ועד תאריך 13.4.24 בלבד

ט.ל.ח

You can never have too many beautiful things

Welcome!

על מנת להוסיף פריט למועדפים עליכם להיות לקוחות רשומים